#NowaKonstytucja

#NowaKonstytucja

#NowaKonstytucja: Konstytucja Ludzi Wolnych

 

„Wszystkie wolności przewidziane przez Konstytucję są nic nie warte i sprowadzają sie do zwykłej wydmuszki, z wyjątkiem gdzie są gwarantowane przez niezależne Sądy.”
– Andrew Jackson, 7-my Prezydent Stanów Zjednoczonych

 

Obecna Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku pozostawia wiele do życzenia. Pozwoliła ona na nieokiełznany rozrost aparatu państwowego z jego prawie już milionową armią urzędników, zaciągnięcie ponad 1 bilion (1 000 000 000 zł) długu publicznego oraz wypchnięcie ponad 2,5 miliona obywateli poza granice Polski. Jednocześnie rozrost aparatu państwowego odbywa się kosztem praw i wolności obywatelskich, których sparaliżowane sądownictwo nie jest w stanie skutecznie bronić.

Projekt #NowaKonstytucja jest niezależną i niepartyjną inicjatywą mającą na celu zaproponowanie tekstu nowej Konstytucji RP, która skutecznie zapobiegłaby przerostowi aparatu państwowego, zapewniła skuteczną ochronę praw i wolności obywatelskich przez sprawnie działające sądownictwo oraz umożliwiła każdej jednostce swobodne realizowanie osobistego potencjału. 

Niniejsza strona zawiera nie tylko tekst projektu Konstytucji RP odpowiadającego tak postawionym wymaganiam, ale również obszerne uzasadnienie odnoszące się do większości zagadnień podjętych w tekscie projektu oraz komentarz na temat ogólnych zasad prawnych i lingwistycznych, na których tekst ten się opiera.

Celem Projektu #NowaKonstytucja jest nie tylko zaproponowanie gotowego tekstu Konstytucji RP, ale również umiejscowienie go w już istniejących rozwiązaniach prawnych  istniejących w okresie międzywojennym II RP, dzisiejszej III RP, jak i w innych krajach. W tym kontekscie, projekt Konstytucji RP czerpie z najlepszych polskich, rzymskich oraz anglosaskich tradycji, często dostosowując je do istniejących dzisiaj polskich realiów.

Na koniec trzeba dodać, że proponowany tutaj projekt Konstytucji RP został opracowany z myślą o Polsce dnia dzisiejszego, tym samym nie jest abtraktycyjny, ale zawiera rozwiązania, które mogłby z powodzeniem fukcjonować w obecniej rzeczywistości. Wreszcie jest to też projekt kompletny, nie ma w nim braków czy niedopowiedzeń i nie wymaga dodatkowych nakładów pracy.

Proponowany tutaj projekt Konstytucji RP jest dziełem jednego autora powstały na przestrzeni kilkunastu miesięcy w oparciu o istniejącą praktykę konstytucyjną II RP, III RP oraz krajów anglosaskich, opracowania akademickie, jak i inwencję własną.

 

ZASADY PRAWNE
TEKST KONSTYTUCJI
UZASADNIENIE
STRESZCZENIE